Negatoscopio doble en acero inoxidable


NGI10102

Negatoscopio doble en acero inoxidable

  • Acero inoxidable.